Simulering

Använd den här dialogrutan för att konfigurera allmänna simuleringsinställningar.

För att konfigurera simuleringen välj Simulering från menyn Filtyper i det vänstra fönstret i editorns inställningsfönster eller klicka på ikonen för Simuleringsinställningar i menyn Arkiv inom Simulerings-fliken. Följande dialogruta visas:

Inställningsrutan för Simulering

Endast simuleringsalternativen för den valda filtypen är aktiva. Alla andra alternativ är nedtonade.

Simuleringsinställningar

param

Styrningstyp

Välj styrningstypen för simuleringen från listan.

param

Verktygsbibliotek

Använd denna knapp för att ställa in verktygsbiblioteket för det valda Styrsystemet. Information om hur du ställer in verktyg finns under Verktyg.

param

Diameterprogrammering

Markera det här fältet för att välja diameterprogrammering.

param

Bågcentrum anges i diameter

Markera det här fältet för att välja diameterprogrammering även för bågcentrum (I-koordinat).

param

Rita 'noll'-bågar

Markera detta fält om en full cirkel ska ritas för bågar med samma start och slutpunkt.

param

Visa Cykler

Markera det här fältet för att rita cykler.

param

Ignorera M6

Markera det här fältet för att ignorera kommandon för verktygsväxling (som t.ex. M6).

Du kan ange kommandot för verktygsväxling på sidan för maskintypskonfiguration.

param

Ignorera verktygsnummer 0

Markera det här fältet för att ignorera verktygsnummer 0. Detta är användbart om T0/T00/T0000 används för att avbryta verktygslängdskompensering.

param

Aktivera simulering av 4/5-axlar

Markera det här fältet för att aktivera simulering av 4/5-axlar

param

X100 = X0.100

När det här alternativet är markerat kommer programmet att anta att ett värde utan ett decimaltecken är 1/1000 av en vanlig förflyttning.

param

Inaktivera radiekompensering

Markera det här fältet för att inaktivera verktygsradiekompensering

param

Använd rörelser i kortaste vinkeln

Markera det här fältet för att använda den kortaste vinkel.

Exempel: När du flyttar från 359 grader till 1 grad, kommer simuleringen normalt förflyttas bakåt 358 grader. När det här alternativet är markerat utförs bara en rörelse på 2 grader.

param

Använd relativa U/V/W rörelser

Markera det här fältet om U/V/W ska användas som relativa rörelser

param

Bågtyp

Välj vilken typ av båge som används från denna rullgardinsmenyn.

param

Orientering

Använd det här fältet för att ange riktningen på simuleringen för svarvning.

param

Maskinkonfiguration (4/5-Axlar)

Använd det här fältet för att ange maskintypen. Maskintypen/geometrin är viktig för 5-Axlad simulering. Klicka på ikonen bredvid fältet för att redigera maskinkonfigurationen.

param

Mappa tangentbord/mus som

Välj tangentbordsmappning från denna lista.

param

Mappa bokstäver (t.ex. 'A=WB, B=WA, I=J, J=I' )

Använd detta fält för att mappa standardbokstäverna till en annan sträng.

Exempel: Om en maskin använder XA för A-axelrotation, ange A = XA i detta fält.

Exempel: Om en maskin har bytt plats på X och Y-axeln, ange X=Y, Y=X.