Färger

Använd den här dialogrutan för att konfigurera färginställningarna för den valda filtypen.

För att definiera färgerna som används för att lyfta fram något inom en viss filtyp, välj Färger från menyn Filtyper i det vänstra trädet i editorinställningarna eller klicka på ikonen Färger i menyn ''Filtyp' i editor-fliken. Dialogrutan för färginställningar visas nedan.

Färginställningar.

Följande definierade färginställningar gäller för filtypen "ISO Fräsning".

Färginställningar

param

Använd färger

Välj detta alternativ för att använda färgmarkering.

param

Använd färger i block

Markera det här fältet för att använda färgmarkering inom ett valt block. När detta fält är avmarkerat används standardfärgen för Text i block.

param

Använd modala färger

Markera det här fältet för att använda 'modala' färger. När det här alternativet är markerat kommer block som innehåller snabbrörelser, linjära rörelser och bågar tilldelas olika färger.

Om alla tre alternativen ovan är avmarkerade kommer hela NC-texten, med kommentarer, att sättas till den färg som definieras i Textfärg.

param

Lista över definierade färger

Genom att klicka på knappen eller dubbelklicka på den önskade texten kan du ställa in färgen för det markerade objektet.

param

Välj färg

Välj en ny färg. Markera en färg i listan och klicka på den här knappen för att välja en ny färg (du kan också dubbelklicka i listan).

param

Lägg till ny färg

Tryck på den här knappen för att lägga till en ny färg. Ange texten som aktiverar den nya färgen i fältet Text och välja önskade alternativ för att definiera vad som gäller för den nya färgen.

param

Ta bort vald färg

Tryck på denna knapp för att ta bort den valda färgen.

Du kan bara ta bort tillagda färger.

param

Upp/ner pilarna

Använd dessa knappar för att flytta den valda färgen uppåt och/eller nedåt på listan. Färger högre upp på listan har högre prioritet.

param

Text

Använd det här fältet för att ange en sträng som kommer att belysas med hjälp av den valda färgen.

param

Använd färg på efterföljande siffror

Om det här alternativet är markerat kommer den valda färgen appliceras till alla siffror som står direkt efter den valda bokstaven.

param

Använd färg på efterföljande bokstäver

Om det här alternativet är markerat kommer den valda färgen appliceras till alla bokstäver som står direkt efter den valda bokstaven.

param

Använd färg på hela linjen

Markera detta fält om den valda färgen ska appliceras på hela linjen.

param

Bokstavsfärger

Tryck på den här knappen för att skapa olika färger för varje bokstav. Detta kommer att ställa in färg likt standardfärgerna i CIMCO Edit V4.

Färginställningarna påverkar endast den valda filtypen.