Externa kommandon

Detta avsnitt beskriver konfiguration och användning av externa kommandon.

Klicka på externa kommandon i det vänstra fönstret i dialogrutan för att konfigurera externa kommandon. Följande dialogruta visas:

Dialogrutan Externa kommandon

Externa kommandon 1 - 2

param

Kommandotitel

Använd det här fältet för att ange menytexten som ska visas i ribbon-menyn NC-Funktioner.

param

Kommandoprogram

Använd det här fältet för att specificera applikationen som ska köras. Du kan klicka på mappikonen för att bläddra till den exekverbara filen.

param

Parametrar

Använd det här fältet för att ange parametrarna i kommandot. Följande variabler är tillgängliga:

Exempel: För att utföra ett kommando med parametrarna -g C:\NCPRG\MOULD.NC C:\NCPRG\MOULD.NEW, ange -g $FILE $OUTFILE och sedan $PATH\$FILENOEXT.NEW i fältet Utdatafil nedan.

param

Utdatafil ($OUTFILE)

Använd det här fältet för att ange namnet på utdatafilen. Följande variabler är tillgängliga:

Exempel: För att utföra ett kommando med parametrarna -g C:\NCPRG\MOULD.NC C:\NCPRG\MOULD.NEW, ange $PATH\$FILENOEXT.NEW och -g $FILE $OUTFILE i fältet Parametrar.

Om inget namn på utdatafilen anges antas det att indatafilen modifieras.