Allmänna programinställningar

Om du vill ändra programmets allmänna inställningar görs detta under Allmänt i de globala inställningarna. Konfigurationrutan för de allmänna inställningarna visas nedan.

Allmänna programinställningar.

Allmänna programinställningar

param

Dela inställningar mellan alla användare

Markera det här fältet för att dela editor-inställningarna mellan alla användare. Alla användare måste ha läs/skriv rättigheter till programkatalogen.

Om det här alternativet inte är markerat kan varje användare definiera sina egna användarspecifika inställningar. Exempel:

Dessa inställningar sparas i Windows (under USERNAME) så att alla användare får "sin" Editor efter att ha loggat in.

Om en användare inte har läs/skriv rättigheter till programkatalogen är det här alternativet inaktiverat.

param

Starta maximerat

När detta fält är markerat startar CIMCO Edit v6 alltid i maximerat läge, dvs fyller upp hela skärmen.

param

Kom ihåg fönsterposition

När detta fält är markerat kommer editorn starta med samma fönstreterstorlek och position som förra gången den användes.

param

Öppna fönster maximerade

När detta fält är markerat kommer editor-fönster öppnas maximerat.

param

Varningspip

Markera det här fältet för att använda varningspip (stäng av funktionen för tyst drift).

param

Skydda skrivskyddade filer

Markera det här fältet för att förhindra skrivskyddade filer från att modifieras eller redigeras.

param

Spara backup-fil (.BAK)

Markera det här fältet för att säkerhetskopiera den tidigare versionen när du sparar en fil. Backup-filen heter filnamn.BAK.

param

Kontrollera externa förändringar

När detta fält är markerat kommer editorn kontrollera om en fil ändras utanför editorn.

Om en fil modifieras utanför editorn kommer du att meddelas och du kommer att bli tillfrågad om du vill ladda om filen. Om du väljer att göra det kommer alla ändringar som gjorts sedan du senast sparade gå förlorade.

param

Dölj NC-assistentens formelresultat

Markera det här fältet om resultatet av NC-Assistentens makroformler ska döljas.

param

Öppna flera filkopior

Markera det här fältet om du vill kunna öppna samma fil i mer än ett fönster i editorn.

param

Visa hela sökvägen i titeln

Markera det här alternativet för att visa hela sökvägen för filer i fönstertitel.

param

Ange namn vid filmottagning

Markera detta fält om du vill ange ett filnamn när du använder funktionen Ta emot fil och öppna i editorn i Överföringsfliken.

param

Visa alltid alla filer (*.*)

Markera fältet om fildialogen alltid ska visa alla filer.

param

Återuppta filer vid start

Välj det här alternativet för att återuppta filer när programmet startas.

param

Kom ihåg markörens position

Markera det här fältet för att placera markören på den position där det var när filen senast öppnades.

param

Bekräfta programavslut

Markera det här fältet för att bekräfta när du stänger programmet.

param

Dölj "Ladda ner senaste versionen"

Markera det här fältet för att dölja länken Ladda ner senaste versionen från Hjälp-menyn.

Du måste starta om editorn efter att ha ändrat detta alternativ.

param

Tabb-bredd

Använd det här fältet för att ange tabb-bredden i antal tecken.

param

Visa filstorlek i

Välj från listan hur filstorleken ska visas i statusfältet.

Filstorleken kan visas i bytes, i meter, eller i fot.

param

Storlek på senaste-listan

Använd det här fältet för att ange antalet filer som visas i senaste-listan.

param

Antal radmatningstecken

Använd det här fältet för att ange hur många radmatningstecken som skall användas för att beräkna filstorleken som visas i statusfältet.

Exempel: Om du anger ett värde på 2 och filen innehåller 12 rader kommer 24 bytes läggas till på filstorleken som visas i statusfältet.

param

Språk

Välj det språk som ska användas i menyer och dialogrutor.

Språkändringar kommer inte ha verkan förrän programmet startas om.