Övrigt

Detta avsnitt beskriver hur du konfigurerar Filtypsspecifika inställningar. Inställningar som görs här kommer endast att tillämpas på den valda filtypen, t.ex. ISO Fräsning.

För att konfigurera övriga inställningar, välj Övrigt från menyn Filtyper i det vänstra fönstret i editorns programinställningar eller klicka på ikonen Övriga inställningar i menyfliken Filtyp i editorn. Följande dialogruta visas:

Konfigurationsrutan Övrigt.

Allmänna inställningar

param

Antal kolumner vid utskrift

Använd det här fältet för att ange antalet kolumner som ska användas när CNC-program för den valda filtypen ska skrivas ut.

param

Indikator för max radlängd

Använd det här fältet för att ange positionen på indikatorn för max radlängd.

Om du använder ett proportionellt typsnitt (dvs. alla bokstäver är inte av samma bredd) visar indikatorn inte den exakta radlängden.

param

Infoga mellanslag när filer öppnas

Markera den här kryssrutan för att automatiskt infoga mellanslag när du öppnar en fil.