Insticksprogram

I det här avsnittet hittar du allmän information om hur du hanterar insticksprogram.

Editorn måste vara licensierad för de insticksprogram du vill köra i editorn.

När du väljer insticksprogram i editorns programinställningar visas följande dialogruta:

Dialogrutan Insticksprogram

Välj insticksprogram

param

Inaktivera Simulering

Markera den här kryssrutan för att inaktivera modulen för simulering.

Simulering kräver en professionell licens för CIMCO Edit.

param

Inaktivera avancerad simulering

Markera den här kryssrutan för att inaktivera modulen för avancerad simulering.

param

Inaktivera DNC/seriell kommunikation

Markera den här kryssrutan för att inaktivera modulen för DNC/seriell kommunikation.

Kräver en utökad licens med tillvalet DNC för CIMCO Edit.

param

Inaktivera filjämförelse

Markera den här kryssrutan för att inaktivera funktionen filjämförelse.

param

Inaktivera avancerade NC-funktioner

Markera den här kryssrutan för att inaktivera de avancerade NC-funktioner (makron, Spegla, Rotera, ...).

Avancerade NC-funktioner kräver en professionell licens av CIMCO Edit.

param

Inaktivera NC-Base

Markera den här kryssrutan för att inaktivera NC-Base klienten.

Om NC-Base installeras tillsammans med NC-Base Server krävs en utökad licens för CIMCO Edit.

param

Inaktivera DNC-Max klienten

Markera den här kryssrutan för att inaktivera DNC-Max klienten.

Om DNC-Max installeras tillsammans med NC-Base Server och DNC-Max Server krävs en utökad licens för CIMCO Edit

param

Inaktivera CNC-Calc

Markera den här kryssrutan för att inaktivera modulen CNC-Calc.

CNC-Calc kräver en utökad licens för CIMCO Edit Professional.

param

Inaktivera Mazatrol Viewer

Markera den här kryssrutan för att inaktivera modulen Mazak Mazatrol Viewer.

Mazatrol Viewer kräver en utökad licens för CIMCO Edit.

Konfigurationslösenord

param

Konfigurationslösenord

Använd det här fältet för att ange ett konfigurationslösenord.

Om du glömmer lösenordet, håll ner Ctrl + Skift när du startar editorn.

param

Sökväg för Makron/Maskinkonfigurationer

Använd det här fältet för att ange var filtyperna (*. Mac) ska sparas. Klicka på mappikonen till höger för att välja en sökväg.

Du kan använda $USERNAME och $COMPUTERNAME som katalogvariabler.