Verktygslistor

Detta avsnitt beskriver hur du ställer in triggers för verktygslistor och genererar verktygslistor.

För att konfigurera inställningarna för verktygslistor, välj verktygslistor från menyn Filtyper i det vänstra fönstret i editorns inställningsfönster. Konfigurationrutan för verktygslistor visas nedan.

Konfigurationrutan för verktygslistor

Konfiguration av verktygslistor

param

Verktygstrigger

Ange verktygstriggern i detta fält.

Exempel: Om maskinen använder T01 för verktyget 01, ange T i detta fält.

param

$TOOL1 / $TOOL2 Trigger

Använd dessa fält för att ange en avancerad trigger som ska användas för att generera variablarna $TOOL1 respektive $TOOL2.

Exempel: För att inkludera värdet som anges efter R i följande rader: (T1 5MM DRILL R33), ange triggern R<[0-9]+>. Detta kommer att tilldela värdet R33 till $TOOL1.

param

Sortera verktygslistan

Markera det här fältet för att sortera verktygslistan.

När du markerar det här fältet listas varje verktyg endast en gång.

param

Ignorera duplicerad info (T020202 = T02)

Ignorerar duplicerad info/magasin-info i verktygsnumret. T020202 listas som T02.

param

Ignorera 0:or (T02 = T2)

Ignorerar inledande nollor i verktygsnumret. T02 listas som T2.

param

Två-radskommentarer

Markera det här fältet om verktygskommentaren består utav 2 rader.

param

Skanna kommentarer under verktygsnamnet

Markera det här fältet om verktygskommentaren alltid finns under raden med verktygsanropet.

param

Mall för verktygslistor

Använd det här fältet för att ange katalogen som mallarna för verktygslistor finns i. Klicka på mappen till höger för att välja en mall för verktygslistor.

Klicka på ikonen bredvid mappikonen om du vill redigera den angivna mallen för verktygslistor.