Inställningar för överföring

Klicka på Skicka i den vänstra listan i fönstret för maskininställningar för att konfigurera överföringsinställningar. Inställningsrutan för överföring visas nedan:

Inställningar för överföring

Inställningar för överföring

param

CR/LF

I det här fältet kan du välja tecken för vagnretur eller radmatning från rullgardinsmenyn, eller så kan du skriva in dem manuellt.

ASCII 13 och ASCII 10 har ingen teckenrepresentation så de måste anges som \13 respektive \10.

param

Start-trigger

Använd det här fältet för att ange en start-trigger. DNC börjar skicka data från den första raden i filen som innehåller den angivna start-triggern. Om ingen start utlösare

param

Slut-trigger

Använd det här fältet för att ange en slut-trigger.

Raden som innehåller slut-triggern skickas inte.

param

Skicka före programmet

Här kan du ange ett tecken eller en sträng som ska skickas i början av överföringen.

param

Skicka efter programmet

Här kan du ange ett tecken eller en sträng som ska skickas i slutet av överföringen.

param

Ignorera rader med tecken

Hoppar över rader som innehåller ett eller flera angivna tecknen. Konsekvensen av att skriva in någonting här är att varje rad som innehåller något av dessa tecken eller strängar kommer inte att skickas.

param

Ta bort tecken

Använd det här fältet för att ange tecknen som ska tas bort från överföringen.

param

Avbryt dataöverföring efter antal tecken

Avslutar överföring efter att det angivna antalet tecken har skickats, även om programmet inte skickats färdigt. Om detta fält lämnas tomt ignoreras inkommande tecken.

param

Tidsgräns för handskakning (sekunder)

Den valda tiden som CIMCO Edit v6 ska vänta efter att ha fått en stoppsignal (XOff och/eller låg CTS) från en ansluten maskin innan den avslutar förbindelsen. Om tidsgränsen inte anges kommer den att vänta tills en startsignal tas emot.

param

Fördröjning för varje rad (ms)

Ange tiden i millisekunder som CIMCO Edit v6 ska vänta innan den börjar skicka en ny rad.

param

Vänta på XOn

Markerad den här rutan om du vill att CIMCO Edit v6 ska vänta på en Xon innan data överförs. Det här alternativet är endast tillgängligt om mjukvaruhandskakning är aktiverat i portinställningarna.

param

Vänta på 'start'-knappen

Markera det här fältet om överföringen inte ska påbörjas förrän du klickar på Startknappen i dialogrutan för överföringsstatus.

param

Ta bort ASCII 0:or

Markera det här fältet om ASCII 0:or ska tas bort från överföringsdatan.

param

Ta bort blanktecken

Mellanslag (ASCII 32) och tabb (ASCII 9) tas automatiskt bort från filer som överförs.

param

Ersätt tebb med mellanslag

Konverterar tabbar (ASCII 9) till mellanslag (ASCII 32) innan filen överförs.

param

Skicka filer med icke-standard CR/LF

Markera detta fält om du vill skicka filer som innehåller icke-standardiserade tecken för radmatning som \CR\LF\LF eller \CR\CR.

När du anger ett tecken i ett av inmatningsfältet kan tecknen skrivas in på två sätt: Du kan mata in tecknen som de är, t.ex $* för att få ASCII 36 följt av ASCII 42, eller så kan du ange ASCII värdena för tecknen. I detta fallet \36\42.