Använda Hjälp i dialogrutor

CIMCO Edit v6 innehåller flera dialogrutor som ger olika val av kryssrutor, textfält och knappar för specifika konfigurationer.

För att få hjälp med ett visst objekt i en dialogruta klickar du på ? överst i dialogrutan. Se nedan.

Klicka på frågetecknet.

Detta kommer att ändra markören till en pil med ett frågetecken som visar att du är i Hjälpläget. Den nya pekaren visas nedan.

Hjälpmarkören.

Klicka nu på det objekt som du vill ha mer information om. Finns det hjälp tillgänglig för det valda objektet dyker ett litet fönster upp som visar hjälptexten. Om ingen hjälp finns öppnas den allmänna onlinehjälpen. Ett exempel på en popup-hjälp visas nedan.

Popup-informationen.

Du kan även visa popup-hjälpen för ett objekt i en dialogruta genom att klicka på fältet och sedan trycka på F1.