Panel informací

Tato kapitola popisuje Panel informací, funkci v nabídce vykreslení. Panel informací se používá pro ovládání simulace a zobrazování informací o NC kódech.

Panel informací Vykreslení drah nástrojů (frézování)

Panel informací je zobrazen v dolní části okna vykreslení drah nástrojů a obsahuje následující prvky:

Panel informací Vykreslení drah nástrojů (frézování).

Dynamická lišta průběhu simulace (0 - 100%)

Posuvník ovládání rychlosti a směru

Od středu doprava = vpřed, pomalu ... rychle.
Od středu doleva = vzad, pomalu ... rychle.

Aktuální souřadnice nástroje

Zobrazuje aktuální souřadnice nástroje s definovanými přípravnými funkcemi (G00 - G03).

param

Spustit / zastavit simulaci

param

Pozastavit simulaci

param

Přejít na další pohyb

param

Přejít na další řezný pohyb

param

Přejít na další úroveň Z

param

Přejít na další nástroj

param

Zobrazit / skrýt panel informací

Panel informací Vykreslení drah nástrojů (soustružení)

Panel informací je zobrazen v dolní části okna vykreslení drah nástrojů a obsahuje následující prvky:

Panel informací Vykreslení drah nástrojů (soustružení).

Dynamická lišta průběhu simulace (0 - 100%)

Posuvník ovládání rychlosti a směru

Od středu doprava = vpřed, pomalu ... rychle.
Od středu doleva = vzad, pomalu ... rychle.

Aktuální souřadnice nástroje

Zobrazuje aktuální souřadnice nástroje s definovanými přípravnými funkcemi (G00 - G03).

param

Spustit / zastavit simulaci

param

Pozastavit simulaci

param

Přejít na další pohyb

param

Přejít na další řezný pohyb

param

Přejít na další nástroj

param

Zobrazit / skrýt panel informací