Nastavení DNC

Pokud chcete konfigurovat nastavení komunikace mezi PC a vybraným strojem, můžete to udělat dvěma způsoby:

Pokud zvolíte DNC Nastavení z nabídky Přenos, zobrazí se toto okno:

Dialog Nastavení DNC.

Stroje

Pokud je k počítači připojeno několik strojů, můžete si vybrat, s kterým strojem chcete komunikovat nebo ho konfigurovat.

Konfigurace

param

Protokol

Zde můžete pro vybraný stroj vybrat komunikační protokol. Standardní sériový protokol je výchozí volba v CIMCO Edit v7. Jsou k dispozici další protokoly pro CNC řídicí systémy, jako jsou Heidenhain, Mazak, atd.

Nemůžete vybrat protokol, ke kterému nemáte licenci. Pokud se o to pokusíte, počítač automaticky vybere předtím použitý protokol.

param

Informace o portu

Zobrazuje ve zkratce nejdůležitější nastavení stroje.

Příklad: COM1, 9600, 7E2 (Port: COM1, Baud rate: 9600, Data bits: 7, Parity: E (even), Stop bits: 2).

param

Typ stroje

Zobrazuje seznam různých strojů, které lze použít jako šablony (např. Heidenhain, Frézování v ISO, Soustružení v ISO, atd.)

param

Nastavení

Klikněte na toto tlačítko pro vstup do konfiguračního dialogu pro vybraný stroj.

param

Přejmenovat

Klikněte na toto tlačítko pro přejmenování konfigurace stroje.

param

Přidat nový

Klikněte na toto tlačítko pro přidání nové konfigurace. Zobrazí se toto okno:

Přidat nový stroj.

Zadejte název nové šablony stroje a pak klikněte na OK. Klikněte na Zrušit pro zrušení operace.

param

Smazat

Klikněte na toto tlačítko pro smazání konfigurace. Budete dotázáni, zda opravdu chcete smazat konfiguraci stroje.

param

OK

Klikněte na toto tlačítko pro použití nového nastavení a zavření konfiguračního dialogu.