Nastavení adresářů

V následujícím dialogu můžete definovat adresáře Odeslání a Příjmu. Pro nastavení adresářů klikněte na Adresáře v seznamu vlevo v oknu Nastavení stroje. Zobrazí se tento dialog:

Nastavení adresářů Odeslání a Příjmu.

Výchozí odeslání

param

Výchozí adresář odeslání

Zadejte výchozí cestu odeslání v tomto poli nebo klikněte na ikonu složky napravo a vyberte adresář.

param

Výchozí přípona

Použijte toto pole pro zadání výchozí přípony souborů, které mají být odeslány.

param

Další přípony

Použijte toto pole pro zadání dalších přípon souborů, které mají být odeslány.

Výchozí příjem

param

Výchozí adresář příjmu

Zadejte výchozí adresář příjmu nebo klikněte na ikonu složky napravo a vyberte adresář.

param

Výchozí přípona

Použijte toto pole pro zadání výchozí přípony souborů pro přijaté soubory.

param

Další přípony

Použijte toto pole pro zadání dalších přípon přijatých souborů.