Nastavení editoru

Tato kapitola popisuje, jak konfigurovat nastavení CIMCO Edit.