Vykreslení CNC programu FLANGE (příruba)

Dynamická simulace pohybu nástroje je nepostradatelným rysem vykreslování v Edit 6. Spusťte simulaci kliknutím na Spustit/zastavit simulaci (tlačítko "přehrát") na pravém dolním panelu. Pohyb nástroje můžete pozastavit a znovu spustit kliknutím na ikonu Pozastavit simulaci. Aktuální stav nástroje je zobrazen v polích pod vykreslením. Jsou uvedeny následující informace:

Pokud myší najedete s kurzorem nad dráhu, kde pohyb začíná, informace se podle toho změní.


Pokud zastavíte v bloku (např. rovná úsečka levé strany) zobrazuje kurzor myši 'Aktuální pozice nástroje' a budou zobrazeny okamžité souřadnice (např. X-76.500, Y-10.054, Z-5.000).


Pro zvýšení rychlosti simulace pro aktuální nástroj přesuňte levým tlačítkem myši posuvník napravo. Přesunutí posuvníku ze středové polohy vlevo způsobí, že se simulace vrátí zpět.

Jakákoliv změna dráhy nástroje nebo samotného nástroje bude neprodleně zobrazena ve vykreslení.