CNC-Calc - Praktický CAD program s CAM výstupem

Vrtání rohových děr pro šrouby

V CNC-Calc byla vytvořena vnější i vnitřní kontura příruby (FLANGE), ale příruby mají upevňovací otvory. Teď použijeme funkce CNC-Calc Pravoúhlá skupina děr (geometrie) a Vrtání děr (technologie) pro vytvoření těchto upevňovacích otvorů.

Souřadnice pro díry pro šrouby ve čtyřech rozích jsou (-62.5, 37.5), (62.5, 37.5), (62.5, -37.5), (-62.5, -37.5) a průměr díry je 10 mm.

Vstupní data, která je nutné zadat do panelu CNC-Calc vlevo, aby byl vygenerován podprogram pro vrtání, jsou:


Zde klikněte pro stažení zip souboru s výkresem CNC-Calc (klikněte pravým tlačítkem a Uložit jako...).

Nejdříve otevřete CAD program "Flange without corner bore holes.cdd", klikněte na ikonu Pravoúhlá skupina děr a zadejte výše uvedená data do dialogu Pravoúhlá skupina děr. Pro vložení skupiny do výkresu klikněte na symbol zatržení dole. Všechny 4 díry jsou nyní uloženy ve výkresu.


Pro vygenerování vrtacího cyklu zvolte v liště Operace frézování pevné cykly Vrtání.


Do dialogu 'Vrtání' napište krátký komentář, například 'vrtání 4 rohových děr'. Teď klikněte dovnitř každé díry v pořadí, v kterém byste je chtěli obrábět.

Výsledek by měl vypadat jako na tomto obrázku:


Dále, pro vytvoření podprogramu "4040.nc" s operací vrtání skupiny 4 rohových děr, klikněte na tlačítko Export Editor,


CNC-Calc pak vygeneruje následující podprogram (s obsaženým cyklem G83):


Po dokončení - také po doplnění makra 'Začátek a konec programu' - zkontrolujeme podprogram 4040.nc vykreslením jeho drah nástrojů:


Po integraci SPF4040 do souboru hlavního programu MPF4202 ho lze přejmenovat na MPF4203 a vykreslit pro ověření drah nástrojů T6 + T14 + T7:


Frézování kapsy

Frézovacím nástrojem podprogramu SPF 4003 je drážková fréza 0,8 mm pro vytyčení vnitřní kontury příruby. Pro poslední obráběcí operaci na přírubě použijeme frézování kapsy ve vnitřní kontuře. S CNC-Calc otevřete CAD soubor "Flange without corner bore holes.cdd" - obsahující vnitřní a vnější přírubu příruby.


Klikněte na tlačítko Frézování kapsy v liště Operace frézování a krok za krokem vygenerujte hraniční křivku kapsy kliknutím na vnitřní přírubu příruby.


Jakmile bude vše připraveno, klikněte na tlačítko Zobrazit dráhy a funkce frézování kapsy vygeneruje dráhu nástroje.


Klikněte na tlačítko Export Editor pro export vygenerované dráhy nástroje do nového okna v Editoru. Tento velmi dlouhý CNC soubor musí být vložen do Editačního makra 'Začátek a konec programu' mezi řádky (začátek pohybu) a (konec pohybu). Místo, kde dráha nástroje začíná a končí, by měla být pozice výměny nástroje (X-100, Y0, Z40). Vložte název tohoto programu (např. 4050.nc) a vykreslete ho. Uvidíte dráhu nástroje T5 - zde v půdorysu (rovina XY, G17).


Poté, co do něj vložíte SPF4050, by měl být soubor hlavního programu přejmenován na MPF4204 a vykreslen pro ověření všech drah nástrojů T6 + T14 + T7 + T5.

Níže je vykreslení souboru hlavního programu MPF4204 s 4 dráhami nástrojů:

Chcete-li změnit nástroj, lze to provést v dialogu Nastavení nástrojů. Klikněte na Nastavení nástrojů v liště Nástroj v záložce Vykreslení drah nástrojů a pak vyberte požadovaný nástroj ze zobrazeného seznamu:


Dráhy nástrojů vybraných nástrojů jsou vidět v celkovém vykreslení drah programu součásti MPF4204:


Teď je celý program součásti připraven k obrábění. Další krok je přenos MPF4204 do CNC obráběcího stroje (např. stroj 2).