Editování CNC programu

Po nainstalování CIMCO Edit v7 na váš počítač je prvním krokem otevření CNC programu. Docílíte toho tím, že nejdříve spustíte CIMCO Edit v7 dvojím kliknutím na ikonu na ploše a volbou Frézování v ISO, jako vhodného typu souboru. V tomto příkladu otevřete CNC frézovací soubor 4202.nc ze složky 'CNC programs of type 4000' (Zde klikněte a tím stáhnete zip soubor s CNC programem).

Hlavní soubor programu je 4202.nc FLANGE (FL) (příruba) a obsahuje dva podprogramy, 4002.nc a 4003.nc. Program 4002.nc je frézování kontury vnějšku příruby (FL) a 4003.nc je obrys kontury vnitřní příruby. Protože není číslování bloků pro všechny soubory jednotné, měli byste nastavit čísla bloků s intervalem 10 v celém programu MPF4202.nc.

Klikněte na malou ikonu Otevření dialogu v liště 'Číslování bloků'' v záložce 'NC Funkce' pro otevření dialogu Nastavení číslování bloků. Nyní nastavte požadované parametry v oknu dialogu "Číslování bloků - Frézování v ISO" podle FL programu, souboru 4202.nc (viz NC Program FLANGE (FL) (příruba)).

Otevření okna nastavení čísel bloků.

Teď odstraňte staré číslování bloků kliknutím na ikonu Odstranit a pak vložte nová čísla bloků kliknutím na Přečíslovat.

To zajistí, že budou čísla bloků v celém souboru programu 4202.nc rovnoměrně rozmístěna. Všimněte si prosím, že všechny řádky komentářů, začínající s kulatou závorkou nebo znakem %, nejsou očíslovány (viz NC Program FLANGE (FL) (příruba)).

Další informace o podprogramech SPF4002 a SPF4003 získáte po kliknutím na ikonu Vykreslení otevřeného programu v záložce Vykreslení drah nástrojů. Toto okno zobrazí vykreslení aktuálního okna a provede vizualizaci všech drah nástrojů CNC programu MPF4202 (viz Vykreslení CNC programu FLANGE (příruba)).

Dynamická simulace drah nástrojů se zobrazí po kliknutí na Spustit / zastavit simulaci v pravém dolním rohu okna vykreslování.

Je vidět přejezd nástroje T6 z pozice výměny nástrojů (X-100, Y0, Z40) k vnější kontuře pro najetí / vyjetí s kružnicemi o poloměru 5 mm. Stejným způsobem najede nástroj T14 k vnitřní kontuře.