Porovnání souboru v CIMCO Edit v7

Porovnání souborů je velmi užitečný nástroj pro CNC programátory a výrobní techniky. Používá se pro prozkoumání (a změnu) CNC příkazů v 'optimalizovaném' programu oproti programu původnímu. V závislosti na zpracovávaném materiálu může obsluha muset ve stávajícím programu opravit otáčky vřetene, posuv, nebo oboje. Použitím Porovnání souborů může CNC programátor porovnat soubory a vidět všechny změny, které předním provedla obsluha stroje - hlavně s ohledem na zvýšené opotřebení nástroje, zjištěné managementem nástrojů.


S informací o bloku se zvýrazněnými příkazy S a F může řídicí systém CNC hledat s obsluhou stroje optimální řešení pro menší opotřebení nástrojů.


V tomto případě bylo přijato opatření pro dosažení kompromisu mezi hodnotami S380 a F300, ale se zachováním stávající hodnoty Z (Z50) v novém podprogramu. Všechny ostatní modifikace by měly být zachovány.

Klikněte na ikonu Následující rozdíl pro použití Porovnání souborů pro přechod z prvního rozdílu (čísla CNC podprogramů) přímo na následující rozdíly (T28 - T6), a (S350 F250 - S400 F200), na (Z50 - Z40), kde jsou zvýrazněny hodnoty Z:


Po kliknutí na synchronizační ikonu Synchronizace vpravo, bude hodnota Z40 v pravém okně přepsána hodnotou Z50 zleva.

Teď lze levé okno (podprogram 4082.nc) zavřít kliknutím na ikonu Zavřít levé okno. Hodnoty S350 a F250 teď lze změnit na nové hodnoty S380 a F300.


Při zavírání upraveného podprogramu SPF4002 se zobrazí ukládací dialog:


Klikněte na 'Ano' pro uložení všech změn v novém podprogramu SPF4002.

Po nahrazení starého SPF4002 novým SPF4002 v souboru hlavního programu MPF4202 jsme teď připraveni na obrábění.