Úvod do CIMCO Edit v7

CIMCO Edit v7 byl vytvořen kvůli jedinému účelu - editování CNC programů. Má standardní uživatelské rozhraní Windows a funkce v CIMCO Edit v7 lze aktivovat prostřednictvím Lišty nástrojů. Ta umožňuje rychlé a snadné nalezené potřebných příkazů.

Příkazy jsou uspořádány do logických skupin v 5 záložkách:

Záložky vám umožňují přístup k potřebným funkcím a konfiguraci nastavení, chcete-li parametry modifikovat.

V následujících kapitolách najdete některé praktické příklady výše uvedených funkcí. Lze je stručně popsat takto: