Přijetí CNC programu

Dále jsou stručně popsány tři přenosové funkce Přijmutí:

Starý nebo nový soubor CNC programu?

Pokud kliknete na tlačítko Přijmout soubor, bude soubor přijat a uložen na disk bez otevření v editoru.

Soubor může být zcela nový nebo novější verze starého. Pro snadnější stanovení dalšího postupu je zobrazeno dialogové okno se všemi CNC programy uloženými v aktuálním adresáři:


Očekáváte-li například novou verzi 4040.nc, klikněte na 4040.nc, ale pokud chcete přijmout soubor nového CNC programu (například 4444.nc), zadejte název programu do pole 'Název souboru'. Po uložení se zobrazí Stav příjmu souboru:


Systém teď očekává soubor, který má být přijat.

Přepnutí na rychlý příjem

Další možnost Přijímání je k dispozici po kliknutí na tlačítko Přijmout. Zobrazí se okno Stav příjmu:


Jak je vidět, není zde žádná informace o nějakém názvu souboru. Když se toto okno objeví, počítač (např. DNC server) čeká na soubor, který má být přijat.

Po dokončení přenosu stavové okno zobrazí počet přijatých bitů a řádek, rychlost přenosu ve znacích za sekundu (CPS), počet chyb při přenosu, uplynulý čas v sekundách a stav "Kompletní":


Pokud kliknete na 'OK', bude přijatý program zobrazen v novém oknu editoru a bude možná další editace.

Urgentní příjem

Pokud obsluha stroje chce vaše schválení "úpravy na poslední chvíli" aktuálního CNC programu (např. 4042.nc), můžete ho přijmout přímo na svou obrazovku kliknutím na tlačítko Přijmout do aktuálního okna.

Zobrazí se následující varování:


Odpovíte-li "Ano", zobrazí se Stav příjmu - pro nový 4042.nc, na který čekáte:


Pokud byl přenos souboru úspěšně dokončen, klikněte na 'OK'.


Teď uvidíte změny, které chce obsluha stroje provést a vy je můžete přijmout nebo odmítnout: