Přenos CNC programu

Podle RS-232-C vyžaduje nesynchronní přenos dat prověřené drátové nebo bezdrátové datové spojení a identické nastavení na obou stranách - v DNC serveru a v CNC řídicím systému.

Klikněte na záložku Přenos.

Klikněte na ikonu DNC nastavení v liště Nastavení. Nastavení sériového portu pro 'Stroj 2' v našem příkladu bude mít následující hodnoty:


Vytvořte složku pro Odesílání a další pro Přijímání CNC programů, například na ploše DNC serveru. (Org) znamená původní (originální) programy; (Opt) znamená programy uložené pro optimalizaci.


Pro spojení těchto složek s programem zvolte v dialogu Nastavení podmenu Adresáře a zadejte k nim cesty.


Po zkopírování souboru hlavního programu 4204.nc do složky 'Odesílání CNC programů (Org)' a připravení CNC stroje na příjem, klikněte v liště Přenos na Odeslat soubor pro přenesení souboru 4204.nc do CNC stroje.

Po úspěšném dokončení přenosu dat se zobrazí informace 'Přenos úspěšně dokončen':


Funkce 'Přenos' nabízí druhou volbu pro přímý přenos CNC programu z právě otevřeného okna kliknutím na tlačítko Odeslat.

Tímto způsobem je možné odeslat opravený nebo optimalizovaný CNC program do čekajícího obráběcího stroje bez jeho předchozího ukládání.

Pokud chcete pouze odeslat některé bloky z aktuálního CNC programu, řádky zvýrazněte a klikněte na šipečku dole v tlačítku Odeslat (viz níže), pak klikněte na Odeslat vybrané řádky.


Pokud byly například označeny a odeslány 3 řádky v souboru MPF4204.nc, zobrazí se po dokončení přenosu na obrazovce DNC serveru následující informace:


V další sekci si ukážeme, jak přijmout CNC program.