CIMCO Edit v7 Začátek a seznámení

Obsah

Copyright © 1991-2014 společnosti CIMCO A/S. Všechna práva vyhrazena.

Tento software obsahuje důvěrné informace a obchodní tajemství společnosti CIMCO A/S. Použití, poskytnutí nebo reprodukce je zakázána bez předchozího písemného souhlasu společnosti CIMCO A/S.

CIMCO Edit a logo CIMCO jsou obchodní značky společnosti CIMCO A/S.

Microsoft, Windows, Win32 a Windows NT jsou obchodní značky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Ostatní značky a názvy produktů jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními známkami svých příslušných vlastníků.

Kontakt

CIMCO A/S
Vermundsgade 38A, 3
2100 Copenhagen Ø
Dánsko

Telefon: +45 4585 6050
Fax: +45 4585 6053

Email: info@cimco.com
Web: www.cimco.com