Další nastavení

Tato kapitola popisuje Další nastavení, funkci v nabídce vykreslování. Tato funkce se týká simulace na celé obrazovce, offsetů obrobku a nástrojů, nastavení 5osého stroje, načítání STL souborů, exportu DXF souborů a typu simulace řídicího systému.

Nabídka Další nastavení.

param

Celá obrazovka

Zobrazí vykreslení drah nástrojů na celé obrazovce.

param

Nastavit offsety obrobku / nástroje

Tato volba vám umožňuje nastavit offsety obrobku a nástrojů.

Když kliknete na tuto ikonu, zobrazí se dialog Offsety Obrobek / Nástroj pro zadání souřadnic X, Y, Z Offsetů stroje a obrobku a také odsazení délky nástroje.

Offsety obrobku a nástroje.

param

Nastavení stroje 5-os

Umožní vám konfigurovat 5osé stroje.

Dialog Nastavení stroje 5-os.

param

Načtení souboru STL

Načte soubor STL (stereolitografie).

param

Export jako soubor DXF

Exportuje dráhu nástroje jako DXF soubor.

param

Typ řídicího systému

Vyberte ze seznamu typ řídicího systému.

param

Nastavení vykreslení drah

Umožní vám konfigurovat nastavení vykreslování.Více informací viz Nastavení typu souborů.