Těleso

V této kapitole je popsána funkce Těleso ve Vykreslení drah nástrojů a simulace trojrozměrného modelu.

Objemové těleso je k dispozici pouze pro frézovací operace s použitím volby Vykreslení otevřeného programu.

Nabídka Těleso.

param

Model obrobku

Zobrazí / skryje model obrobku.

Kliknutí na tuto ikonu přepíná mezi zobrazením dráhy nástroje a vizualizací modelu s dráhou nástroje.

param

Přepočítat polotovar

Z aktuálního pohledu vytvoří model.

Klikněte na tuto ikonu pro překreslení objemového tělesa obrobku podle nastavení v Nastavení obrobku. Můžete zvolit, zda má být dráha nástroje zobrazena nebo skryta při zobrazení objemového modelu.

Když je tato volba zapnuta, program bude při dynamické simulaci prověřovat kolize. Volby prověřování kolize se aktivují v dialogu Nastavení obrobku.

Pokud je detekována kolize, simulace se zastaví jeden blok před kolizí - v grafické simulaci i v NC programu.

param

Nastavení obrobku pro frézovací operace

Klikněte na tuto ikonu pro konfiguraci Objemového tělesa a voleb prostorové simulace. Zadaná velikost polotovaru jsou minimální a maximální hodnoty X, Y, Z ve vašem NC programu. Pokud chcete zvětšit nebo zmenšit rozměry polotovaru a získat tak rovnoměrnější dráhu nástroje, pak jednou nebo několikrát klikněte na odpovídající tlačítko (+5% nebo -5%) pro dosažení požadovaných rozměrů. Použijte tlačítko Zaokrouhlit pro zaokrouhlení rozměrů polotovaru.

Dialog Nastavení obrobku pro frézování.

Pokud je aktivována volba Automatické skenování polotovaru, budou rozměry polotovaru automaticky načteny ze souboru NC programu. Abyste přidali rozměry polotovaru v rámci NC programu, přidejte komentář v tomto formátu:

Desetinná čísla jsou podporována. Před každou hodnotou musí být znaménko +/-.

Vstupní pole jsou deaktivována, pokud jsou nalezeny rozměry polotovaru a je aktivováno Automatické skenování polotovaru.

Volba Zamknout rozměr polotovaru vám umožňuje zamknout rozměry polotovaru pro daný stroj. Hodnoty polotovaru budou uloženy v nastavení stroje, aby je bylo možné použít v jiných NC programech. To se hodí hlavně při testování různých NC programů na stroji.

param

Nastavení obrobku pro soustružnické operace

Klikněte na tuto ikonu pro konfiguraci Objemového tělesa pro Prostorovou animaci. Zadaná velikost polotovaru jsou maximální hodnoty ve vašem NC programu a Poloha na Z je z těchto hodnot vypočtena. Použijte tlačítko Zaokrouhlit pro zaokrouhlení rozměrů polotovaru, klikněte na Výchozí pro návrat na původní hodnoty polotovaru.

Dialog Nastavení obrobku pro soustružení.

Volba Zamknout rozměr polotovaru vám umožňuje zamknout rozměry polotovaru pro daný stroj. Zaškrtnutí tohoto pole uloží hodnoty polotovaru v nastavení stroje, takže budou k dispozici pro použití v dalších NC programech. To s hodí hlavně při testování různých NC programů na stroji.

Rozměry polotovaru jsou dočasně uzamčeny a nebudou k dispozici po restartování CIMCO Edit v7.