Nástroj

Tato kapitola popisuje Nástroj, funkci vykreslování. Funkce v této nabídce řídí znázornění nástroje v simulaci.

Nabídka Nástroj.

param

Zobrazit / Skrýt nástroj

Použijte tuto volbu pro zobrazení nebo skrytí simulace nástroje.

param

Zobrazit držák nástroje

Tuto volbu použijte pro zobrazení držáku nástroje.

param

Zobrazit nástroj průhledně

Tuto volbu použijte pro zobrazení nástroje průhledně.

param

Barevně odlišit nástroje

Tuto volbu použijte pro barevné zobrazení nástroje.

param

Zobrazit vektor nástroje

Tuto volbu použijte pro zobrazení vektoru nástroje.

param

Nastavení nástrojů

Klikněte na tuto ikonu pro konfiguraci typů nástroj. barev a knihovny nástrojů.

Kliknutí na tuto ikonu otevře knihovnu nástrojů. Zde můžete jedním kliknutím vybrat nástrojů ze seznamu nástrojů z dolní půlky okna a dvojím kliknutím získat rozměry nástroje. Můžete také změnit jeden nebo několik rozměrů nástroje, zadat název nástroje a pak ho přiřadit otevřenému CNC programu. Klikněte na OK pro uložení informací o nástroji do knihovny nástrojů.

V tomto dialogu můžete také načíst a uložit knihovny nástrojů. Knihovny nástrojů jsou velmi užitečné na strojích s pevnou polohou nástroje.

Když kliknete na Načtení/uložení posloupnosti nástrojů v okně nastavení nástrojů (frézovacích i soustružnických), zobrazí se tento dialog:

Načtení uložení knihovny nástrojů.

Uložte aktuální knihovnu nástrojů kliknutím na Přejmenovat a zadejte nové jméno. Knihovnu nástrojů načtete výběrem požadované knihovny a kliknutím na OK. Pokud chcete odebrat knihovnu nástrojů, vyberte požadovanou knihovnu nástrojů a klikněte na Odstranit.