Dráhy nástroje

Tato kapitola popisuje funkce Dráhy nástroje v nabídce Vykreslení drah nástrojů. Je to znázornění aktuálního souboru relativně k dráze nástroje v simulaci.

Po výběru pohledu můžete znovu spustit grafickou simulaci dráhy nástroje.

Během simulace je možné přepnout na jiný pohled.

Nabídka Dráhy nástroje.

param

Dráhy nástroje

Zobrazí/skryje dráhy nástroje.

Klikněte na šipku dolů pod touto funkcí pro aktivaci nebo deaktivaci voleb dráhy nástroje.

Zobrazení/skrytí drah nástrojů.

param

Režim

Zobrazí dráhu nástroje od začátku po aktuální polohu.

Klikněte na šipku dolů pro otevření rozbalovacího menu, z kterého můžete vybrat volby a další funkce pro simulaci dráhy nástroje.

Volby simulace dráhy nástroje.