Pohled

Tato sekce popisuje nabídku Pohled volitelného příkazu 3D/2D Vykreslení. Tyto funkce definují, jak je aktuální soubor během simulace zobrazen.

Po výběru pohledu můžete znovu spustit grafickou simulaci dráhy nástroje.

Během simulace je možné přepnout na jiný pohled.

Nabídka Pohled.

param

Přiblížit / kolečko myši

Kliknutí na tuto ikonu zvětší zobrazení jeho "přiblížením" celého vykreslení na podrobnější zobrazení.

param

Oddálit / kolečko myši

Kliknutí na tuto ikonu zmenší zobrazení jeho "oddálením".

param

Přizpůsobit do okna / prostřední tlačítko myši

Klikněte na tuto ikonu pro přizpůsobení zobrazení velikosti okna.

param

Zvětšení výběru

Klikněte na tuto ikonu pro zvětšení vybrané oblasti.

param

Zvětšit zvýrazněné

Klikněte na tuto ikonu pro zvětšení zvýrazněného prvku.

param

Resetování pohledu

Klikněte na tuto ikonu pro výchozí pohled v perspektivě (výchozí velikost a umístění).

param

Horní pohled (XY/G17)

Klikněte na tuto ikonu pro zobrazení simulace při pohledu shora.

param

Spodní pohled (XY)

Klikněte na tuto ikonu pro zobrazení simulace při pohledu zdola.

param

Přední pohled (XZ/G18)

Klikněte na tuto ikonu pro zobrazení simulace při pohledu zepředu.

param

Zadní pohled (XZ)

Klikněte na tuto ikonu pro zobrazení simulace při pohledu zezadu.

param

Levý pohled (YZ/G19)

Klikněte na tuto ikonu pro zobrazení simulace při pohledu zleva.

param

Pravý pohled (YZ)

Klikněte na tuto ikonu pro zobrazení simulace při pohledu zprava.

param

Pohled od nástroje

Klikněte na tuto ikonu pro zobrazení simulace nástroje.

param

Změřit vzdálenost

Klikněte na tuto ikonu pro změření vzdálenosti mezi 2 body.

Pokud chcete změřit vzdálenost mezi dvěma body vygenerované dráhy nástroje, klikněte na tuto ikonu pro zobrazení šipky s měřidlem. Najeďte myší na první bod a stiskněte levé tlačítko myši pro jeho výběr. Bod 1 zčerná. Přejeďte ukazatelem myši do bodu 2 (nebo bodu 3, 4, 5, atd.) se současně stisknutým tlačítkem myši a tím získáte absolutní vzdálenost (v prostoru) a vzdálenost v rovině XY (G17) a rovině ZX (G18) mezi dvěma body.

Měření vzdálenosti.

param

Otočit pohled

Tuto volbu použijte pro otočení pohledu.

param

Zvětšit/zmenšit

Tuto volbu použijte pro změnu velikosti pohledu.

param

Posouvání pohledu

Tuto volbu použijte pro posunutí pohledu.

param

Zobrazit hraniční box

Klikněte na tuto ikonu pro zobrazení ohraničení dráhy nástroje.

param

Nastavit polohu počátku

Použijte tuto volbu pro nastavení polohy počátku.

param

Zobrazit ovládání simulace

Použijte tuto volbu pro zobrazení/skrytí ovládání vykreslování.