Editace

V této sekci jsou popsány klasické funkce pro editování textu.

Nabídka Editace.

Můžete zvolit / označit část textu tažením kurzorem z výchozího bodu do koncového a stisknutím levého tlačítka myši. Barva pozadí označeného textu se změní a tím je vybraná oblast vyznačena (viz Nastavení editoru / Typy souborů / Barvy).

param

Kopírovat / Ctrl+C

Kopíruje vybraný text do schránky.

param

Vyjmout / Ctrl+X

Smaže vybraný text a uloží ho do schránky.

Pro vložení vyjmutého výběru do jiného místa v souboru zde umístěte kurzor a zvolte příkaz Vložit.

param

Vložit / Ctrl+V

Vloží obsah schránky - po Kopírovat nebo Vložit - od aktuální polohy kurzoru.

param

Vybrat vše / Ctrl+A

Vybere celý obsah souboru.

param

Krok zpět / Ctrl+Z

Vezme zpět poslední editační operaci.

param

Krok dopředu / Ctrl+Y

Znovu provede naposledy vrácenou operaci.Můžete obnovit všechny zpět vrácené úkony od posledního otevření souboru.

param

Smazat / Del

Smaže vybranou část CNC programu, nebo znak napravo od kurzoru, pokud není proveden žádný výběr.

param

Označit/Smazat rozsah / Ctrl+M

Po aktivaci volby Označit/smazat rozsah v rozbalovacím menu Smazat se zobrazí tento dialog:

Dialog Označit/Smazat rozsah.

Zde můžete zadat rozsah řádků nebo čísla bloků, které mají být označena nebo smazána. Kromě toho lze označit nebo smazat výběr od výměny nástroje, posuvu nebo velikosti otáček vřetene po další hodnoty.

Tuto funkce lze spustit i z nabídky Vložit/přesunout v záložce NC funkce.

param

Připojit soubor

Připojí soubor na konec aktuálního CNC programu.

param

Vložit soubor

Vloží soubor do aktuálního okna od místa, kde je kurzor.

Dialog Vložit soubor.