Soubor

Tato sekce popisuje příkazy v nabídce Soubor. Menu obsahuje dále popsané funkce pro editování souborů. Ke konfiguraci souborů je přístup přes ikonu .

Podrobnosti o nastavení Souboru naleznete po kliknutí na příslušnou ikonu nebo viz Nastavení editoru.

Níže popsané funkce nabídky Soubor jsou přístupné také přes ikonu .

Nabídka soubor.

param

Nový / Ctrl+N

Otevře se prázdné okno, připravené na zadávání dat.

Konfigurujte typ stroje pro program kliknutím na ikonu nastavení .

param

Otevřít / Ctrl+O

Okno dialogu Otevřít soubor vám umožňuje otevřít stávající program.

Naposledy otevřené

Seznam naposledy použitých souborů. Klikněte na šipku dolů vedle ikony Otevřít pro otevření naposledy použitých souborů.

param

Zavřít / Ctrl+F4

Zavře aktuální okno. Budete dotázáni na uložení změn, pokud byl soubor upraven.

param

Zavřít vše

Zavřete všechna otevřená okna. Budete vyzvání k uložení změn ve všech upravených souborech. Přístup k této volbě je po kliknutí na šipku dolů na ikoně Zavřít.

param

Uložit / Ctrl+S

Uloží aktuální CNC program.

param

Uložit vše

Uloží všechny otevřené CNC programy pod jejich stávajícími názvy. Přístup k této funkci je po kliknutí na šipku dolů na ikoně Uložit.

param

Uložit jako

Uloží aktuální CNC program pod jiným názvem.

param

Tisk / Ctrl+P

Vytiskne aktuální CNC program. Pokud chcete vytisknout část programu, označte určenou oblast a zvolte Tisk.

param

Nastavení tisku

Otevře se okno dialogu pro konfiguraci tisku. Tato volba se otevře po kliknutí na šipku dolů na ikoně Tisk.

param

Základní nastavení

Umožňuje vám konfigurovat základní nastavení CIMCO Edit a je přístupné i přes ikonu . Více podrobností viz kapitola Nastavení editoru.