Typ souborů

Tato kapitola popisuje konfiguraci nastavení Typ souborů. Ikona vám umožňuje otevřít základní konfiguraci Typů souborů.

Nastavení Typ souborů určuje, jak provádět přečíslování, vyhledávání výměn nástrojů, konfiguraci nastavení vykreslování, barev, kam ukládat soubory, atd.

Nabídka Typ souborů.

param

Typ souborů

V tomto rozbalovacím menu vyberte typ souboru, který určuje použité barvy, syntaxi, atd.

param

Barvy

Otevře nastavovací dialog pro konfiguraci barevného odlišení.

param

Nastavení číslování bloků

Otevře nastavovací dialog pro konfiguraci číslování bloků.

param

Adresáře / Přípony

Otevře nastavovací dialog pro konfiguraci adresářů a přípon.

param

Šablony strojů

Otevře nastavovací dialog pro konfiguraci specifických parametrů pro šablony strojů.

param

Další nastavení

Otevře nastavovací dialog pro dalších nastavení stroje.

param

Nastavení Typy souborů

Zde můžete konfigurovat nastavení typů souborů. Typ souboru určuje barvy, syntaxi, atd.