Najít

Tato sekce popisuje hledání dat v souboru.

Nabídka Najít.

param

Najít / Ctrl+F

V zobrazené dialogu můžete zadat textový řetězec a hledat ho v CNC programu. Místo textového řetězce si můžete vybrat i jednu z definovaných operací nástroje.

Dialog Najít.

param

Najít předešlý / Shift+F3

Vyhledá předchozí výskyt zadaného hledaného řetězce v CNC programu.

param

Najít následující / F3

Vyhledá následující výskyt zadaného hledaného řetězce v CNC programu.

param

Nahradit / Ctrl+H

Nahradí zadaný řetězec v CNC programu za jiný řetězec.

Nahraďte dialog s aktivovanou volbou Více řádků.

param

Jdi na řádku/číslo bloku / Ctrl+J

Vyhledá řádku nebo číslo bloku v aktuálním oknu.

param

Další výměna nástroje

Přejde na další výměnu nástroje.

param

Předchozí výměna nástroje

Přejde na předchozí výměnu nástroje.