Přejít

Tato kapitola popisuje funkce, které se používají pro procházení rozdíly, které jsou při porovnávání souborů nalezeny.

Nabídka Přejít.

param

Následující rozdíl / Ctrl+šipka dolů

Kurzor přejde na další rozdíl.

param

Předešlý rozdíl / Ctrl+šipka nahoru

Kurzor přejde na předchozí rozdíl.

param

Přejít na první rozdíl

Kurzor přejde na řádek, obsahující první rozdíl.

param

Přejít na poslední rozdíl

Kurzor přejde dolů na řádek, obsahující poslední rozdíl.