Synchronizace

Tato kapitola popisuje funkce, používané pro synchronizaci rozdílů.

Když synchronizujete rozdíl, je vybraný rozdíl zkopírován z jednoho okna do druhého. Dále popsané ikony určují směr synchronizace (zprava doleva, nebo zleva doprava).

Po přemístění textu z jednoho okna do druhého už není řádek zvýrazněn. To je kvůli tomu, protože jsou texty v obou oknech po synchronizaci identické.

Nabídka Synchronizace.

param

Synchronizace vlevo / Ctrl+levá šipka

Synchronizuje aktuální rozdíl z pravého do levého okna.

param

Synchronizace vpravo / Ctrl+šipka vpravo

Synchronizuje aktuální rozdíl z levého do pravého okna.