Číslování bloků

Tato kapitola popisuje funkce ovlivňující vzhled CNC programu. Lze měnit například příkazy a čísla bloků.

Nabídka Číslování bloků.

param

Přečíslovat / Ctrl+T

Vloží čísla bloků do CNC programu (nebo přečísluje čísla bloků, pokud už nějaká v CNC programu jsou).

param

Odstranit

Smaže všechna čísla bloků v CNC programu.

param

Nastavení číslování bloků

Otevře dialog konfigurace Číslování bloků. Více podrobností viz Nastavení Číslování bloků.