Informace

Nabídka Informace obsahuje funkce pro výpočet statistiky dráhy nástroje a generování seznamu nástrojů. Ke konfiguraci je přístup přes ikonu .

Nabídka Informace.

param

Statistiky drah nástrojů

Vyhledání rozsahu X,Y,Z, času obrábění, doby výměny nástroje, délky dráhy nástroje, atd.

param

Vytvořit seznam nástrojů

Vytvoří seznam nástrojů pro aktuální okno.

param

Konfigurovat seznam nástrojů

Konfiguruje, jak je seznam nástrojů vytvářen.