Vložit / Vyjmout

Tato kapitola popisuje nabídku Vložit / Vyjmout. Tyto funkce vám umožňují rychle psát a editovat NC programy.

Nabídka Vložit/Vyjmout.

param

Označit/Smazat rozsah / Ctrl+M

Při kliknutí na Označit/Smazat rozsah v záložce Vložit/Vyjmout se zobrazí tento dialog:

Dialog Označit/Smazat rozsah.

Zde můžete zadat rozsah řádků nebo čísla bloků, které mají být označena nebo smazána. Kromě toho lze označit nebo smazat výběr od výměny nástroje, posuvu nebo velikosti otáček vřetene po další hodnoty.

param

Přeskočit bloky

Přidá znak přeskočení na začátek NC bloku. Za tímto účelem vyberte požadované NC bloky a pak klikněte na Přeskočit bloky .

Znak přeskočení bloku lze definovat v Stroj konfiguračním dialogu.

param

Vymazat vynechání bloků

Všechny znaky přeskočení bloku budou z aktuálního CNC programu odstraněny.

Pokud chcete odstranit znaky pouze z daného NC bloku, vyberte tento NC blok (celý nebo kdekoliv v něm) a klikněte na ikonu Vymazat vynechání bloků .

param

Vložit mezery

Vloží znaky mezer mezi příkazy v CNC programu tam, kde mezi dvěma příkazy žádný znak mezery není. Stávající znaky mezer jsou ponechány tam, kde jsou.

param

Odstranit mezery

Smaže všechny znaky mezer a symboly tabulátorů z CNC programu (znaky prázdných míst).

param

Vynechat prázdné řádky

Odstraní všechny prázdné řádky z NC programu.

param

Vymazat komentáře

Odstraní všechny komentáře z NC programu - zapsané v závorkách nebo mezi znaky Začátek/konec komentáře definovanými v Stroj.

param

Vložit texty

Vloží uživatelem definovaný řetězec (text) do CNC programu do místa, definovaného v dialogu níže.

Dialog Vložit text.

param

Vymazat texty

Odstraní texty z NC programu podle specifikací zadaných do dialogu Vymazat text (podobný, jako předchozí výše).

param

Vložit sledovací makra

Vloží monitorovací makra do NC programu.

Když kliknete na tuto ikonu, příkazy a hodnoty pro start programu, posuv (F), otáčky vřetene (S) a výměnu nástroje (T) se vyhledají v NC programu a vloží do řádků začínajících DPRNT ... hned za jednotlivé příkazy.

CNC bez sledovacích maker.

CNC se sledovacími makry.

Hodnoty, které makra sledují, lze načíst přes sériové rozhraní a dále zpracovávat.

param

Vymazat sledovací makra

Odstraní všechny řádky s DPRNT, které byly přidány funkcí Vložit sledovací makra a obnoví tak původní stav NC programů.

param

Automatické vkládání mezer

Po aktivaci této volby jsou automaticky vloženy mezery před každé NC slovo, pokud je program napsán "v kuse" (bez mezer).

param

Velká písmena / Ctrl+U

Změní velikost textu na 'VELKÁ PÍSMENA' - včetně komentářů.

param

Malá písmena / Ctrl+Shift+U

Změní velikost textu na 'malá písmena' - včetně komentářů.