Makra

Tato kapitola popisuje funkci Makra. Ke konfiguraci této funkce je přístup přes ikonu . CIMCO Edit v7 obsahuje zabudované cykly a makra pro nejrozšířenější operace, jako je program start, program stop a výměna nástroje. Můžete také zaznamenávat nebo vytvářet uživatelské cykly a makra pro nejčastěji používané operace podle svého vlastního nastavení a použití.

Nabídka Makra.

Název makra

Zobrazuje aktuální makro pro vybraný typ souboru. Klikněte na šipku a vyberte makro z rozbalovacího seznamu.

param

Vložit makro

Vloží vybrané makro.

Před vložením makra musíte nejdříve definovat dva typy parametrů: a) Požadované parametry, a b) Volitelné parametry (označené *).

Klikněte na ikonu Vložit Makro pro otevření okna pro zadávání parametrů. Zadejte parametry a klikněte na OK.

Dialog Začátek a konec programu.

param

Upravit Makro

Upraví vybrané makro.

Pro úpravu NC kódu ve vloženém makru (např. změnu souřadnice Z v dialogu 'Začátek a konec programu' v makru z 100 na 80 mm), zvýrazněte NC kód a klikněte na ikonu Upravit Makro . Zadejte novou hodnotu Z a pak klikněte na OK.

Výběr NC kódu ve vloženém makru.

Dialog Upravit Makro.

param

Vyhledat Makro

Klikněte na tuto ikonu pro vyhledání určeného makra.

Makro můžete v NC programu hledat dvěma způsoby:

Pokud obdržíte zprávu: Nelze nalézt makro... , je to způsobeno tím, že požadované makro nebylo specifikováno jako makro. NC text je nutné zkopírovat nebo vytvořit ručně.

param

Vytvořit Makro z textu

Vytvoří nové makro z vybraného textu.

Pro zaznamenání konkrétního nebo často se opakujícího NC bloku příslušný blok v NC programu vyberte a pak klikněte na Vytvořit makro z textu. Zobrazí se dialog Vytvoření nového makra. Zadejte jméno svého NC bloku (makra) a klikněte na OK pro jeho uložení. Jméno bude zobrazeno v poli Název makra v dialogu Nastavení maker.

Pokud jsou v NC kódu makra proměnné, musíte je v dialogu Nastavení maker v poli Definice makra nahradit uživatelem definovanými parametry.

param

Typ souborů

Zobrazuje aktuální typ souboru. Klikněte na šipku pro výběr jiného typu souboru.

param

Nastavení maker

Zde můžete konfigurovat, přidávat a upravovat makra pro typy souborů.