Vícekanálové

Tato kapitola popisuje příkaz NC funkcí Vícekanálové. Ke konfiguraci této funkce je přístup přes ikonu .

Nabídka Vícekanálové.

param

Okno

Tato volba vám umožňuje zobrazit aktuální soubor ve vícekanálovém režimu.

param

Soubory

Klikněte na tuto ikonu pro zobrazení více souboru ve vícekanálovém režimu.

param

Zavřít

Zavře vícekanálové zobrazení.

param

Další / Ctrl+šipka dolů

Přeskočí na další synchronizační bod.

param

Předchozí / Ctrl+šipka nahoru

Přeskočí na předchozí synchronizační bod.

param

Synchronizace rolování

Použijte tuto volbu pro rolování všemi kanály současně.

param

Nastavení více kanálů

Umožní vám konfigurovat zobrazení více kanálů.