Stroj

Tato sekce popisuje funkce související s přenosem souboru ve stávajících typech strojů. Ke konfiguraci vybraného stroje je přístup přes ikonu . Více informací o nastavení parametrů pro DNC komunikaci najdete na odkazu Nastavení DNC.

Nabídka Stroj.

param

Typ stroje

Z rozbalovacího seznamu vyberte CNC stroj pro přenos dat. Klikněte na pole pro zobrazení rozbalovacího seznamu strojů, z kterých lze vybírat.

Typ stroje určuje COM port a nastavení DNC.

param

Stav přenosu

Klikněte na tuto volbu pro otevření okna stavu aktuálních přenosů a / nebo příjmů.

Pokud je pět ikon nabídky Přenos vystínováno a vypadá to, že přenos CNC programu může nebo bude probíhat, pak můžete kliknout na ikonu a zobrazit tak okno stav přenosu (příjem nebo odesílání):

Okno 'Stav přenosu'.

Levý horní roh stavového okna zobrazuje signály sériového datového přenosu podle EIA RS-232-C, které se po aktivaci rozsvítí. Pravý horní roh zobrazuje informace o aktuálním přenosu (stroj, název souboru, byty, atd.). Pod informacemi o stavu přenosu je ukazatel průběhu, tři tlačítko pro Start/Stop a Zrušení přenosu a Zobrazení/skrytí pole terminálu, které zobrazuje v prostém textu přenášený NC program. Ve spodku okna jsou k dispozici také volby pro Procházení textem a Zobrazit CR/LF (znaky přechodu na další řádek).

Pokud kliknete na tlačítko Zastavit, když právě přenos probíhá, zobrazí se tento dialog:

Dialog 'Ukončit přenos'.

Zde je volba pro zrušení přenosu (odpověď Ano) nebo pokračování (odpověď Ne).

Při přijímání souboru ze stroje bude vypadat okno stavu přenosu takto:

Okno 'Stav příjmu'.

Po kompletním přijetí CNC programu (s M30) se zobrazí následující zpráva:

Zpráva 'Přenos kompletní'.

Klikněte na OK pro potvrzení přijetí této zprávy.