Nastavení

Tato kapitola popisuje funkce související s DNC nastavením stávajících typů strojů. Můžete také konfigurovat a / nebo přidávat nové CNC stroje.

Nejdříve určete, které CNC stroje jsou nainstalovány a zkontrolujte parametry přenosu. Otevřete CIMCO Edit v7, záložku Přenos a klikněte na ikonu DNC nastavení pro otevření konfiguračního dialogu.

V tomto dialogu můžete vidět seznam stávajících strojů a vybrat jeden, který chcete přejmenovat, smazat nebo můžete přidat nový.

Pokud chcete změnit parametry přenosu vybraného stroje, můžete kliknout na tlačítko Nastavení ve spodní části dialogu. Dialog nastavení stroje se zobrazí a zde můžete zkontrolovat a upravit parametry rozhraní. Ze stromu v levé části můžete přejít na dialogu Odesílání a Příjem kde můžete zkontrolovat / změnit parametry přenosu.

V dialogu Adresáře nastavte své výchozí složky (složky odesílání a příjmu), z kterým chcete odesílat a přijímat CNC programy do / ze stroje. Použijte ikonu složky u zadávacích polí pro přechod do nebo pro vytvoření nové složky, kde mají být uloženy soubory přenosu.

Nabídka Nastavení.

param

DNC nastavení

Klikněte na tuto ikonu pro přidání nových strojů a konfiguraci DNC nastavení v CIMCO Edit. Více informací o nastavení parametrů pro DNC komunikaci najdete na odkazu Nastavení DNC.