Přenos

V této kapitole jsou popsány funkce související s odesíláním souborů do a z CNC strojů. K funkcím je přístup přes záložku Přenos. Dole je zobrazena lišta nástrojů a každá ikona je zobrazena vedle názvu příkazu.

S Modulem DNC může uživatel CIMCO Edit v7 odesílat CNC programy z PC do CNC stroje nebo přijímat z něho programy. Je také možné přenášet CNC programy do / z několika CNC strojů současně.

Nabídka Přenos.

param

Odeslat soubor

Přenese soubor do vybraného stroje.

Klikněte na tuto ikonu pro otevření dialogu vyhledání souboru, který má být odeslán. Po otevření vybraného souboru se zobrazí dialog Stav přenosu, který zobrazuje přenos dat a vývoj aktuálního přenosu.

Klikněte na šipku pod ikonou pro získání rozbalovacího menu s naposledy odeslanými soubory, z kterých si lze vybrat.

param

Odeslat

Odešle aktuální CNC program do vybraného stroje.

param

Odeslat vybrané řádky

Odešle označené bloky CNC programu do vybraného stroje.

param

Přijmout soubor

Přijme CNC program z vybraného stroje a uloží ho do souboru, aniž by byl otevřen.

Klikněte na tuto ikonu pro otevření dialogu Přijmout soubor pro přijímaný soubor. Po zadání názvu očekávaného CNC programu a stisknutí Uložit se zobrazí dialog Stav příjmu se vyobrazením stavu přenosu.

Klikněte na šipku pod ikonou pro získání rozbalovacího menu s naposledy přijatými soubory.

param

Přijmout

Přijme CNC program z vybraného stroje a otevře ho do nového okna.

param

Přijmout do aktuálního okna

Přijme CNC program do aktuálního okna.