Okno

Tato kapitola popisuje, jak lze uspořádat podokna obsahující CNC programy.

Klikněte na Okno v pravém horním rohu lišty. To otevře rozbalovací menu s čtyřmi režimy zobrazování programů.

Nabídka Okno.

Kaskáda

Uspořádá otevřené soubory do okna do překrývající se kaskády.

Uspořádat ikony

Uspořádá ikony minimalizovaných CNC programů do levého dolního roku okna.

Pokrýt vodorovně

Umístí otevřené soubory do horizontálních editačních oken v okně programu.

Pokrýt svisle

Umístí otevřené soubory do vertikálních editačních oken zleva doprava.

Názvy otevřených souborů jsou uvedeny v dolní části rozbalovacího menu. Když kliknete na soubor a zvolíte ho, bude na začátku řádky označen symbolem zatržení . Horní část dialogového okna je zvýrazněna a odpovídající záložka je v oknu editoru aktivována. To vám umožňuje vidět, které okno máte aktivováno.