Používání Nápovědy editoru

Tato sekce popisuje, jak používat systém nápovědy v produktech CIMCO.

Soubor nápovědy standardního formátu Windows je k dispozici prostřednictvím rozbalovacího menu Nápověda a kliknutím na Editor - nápověda.

Nabídka Nápovědy.