Nastavení sériového portu

Pro změnu DNC nastavení vyberte DNC Nastavení na záložce Přenos nebo klikněte na ikonu DNC nastavení v nabídce přenosu.

Základní konfigurační dialog portu je zobrazen dole:

Základní nastavení portu.

Nastavení sériového portu

param

Port

Seznam sériových portů ve vašem PC. Vyberte ten, který chcete použít s touto konfigurací stroje.

param

Rychlost v

Přenosová rychlost v bitech za sekundu. Vyberte požadovanou rychlost z rozbalovacího seznamu.

param

Stop bity

Vyberte počet stop bitů připojených za každý znak v komunikaci pro oddělení datových bitů.

Požadovaný počet stop bitů závisí na vašem CNC řídicím systému. Podrobnosti prosím vyhledejte ve své příručce.

param

Data bity

Vyberte počet bitů v každém znaku. Ve výchozím nastavení je pro přenos NC dat použit 7-bitový ASCII kód.

param

Parita

Parita je metoda kontroly chyb, která indikuje, zda byl přenos úspěšný nebo ne přidáním 'bitu parity' (osmý bit při použití 7-bitového ASCII kódu pro přenos dat), aby byl zajištěn počet bitů s hodnotou '1', je-li sada bitů sudá nebo lichá.

Metoda může pracovat v různých režimech:

Pouze pro zvláštní případy (za účelem testování):

Nastavení řízení toku

param

Řízení toku

Procedura navázání spojení pro synchronizaci komunikace mezi počítačem a CNC řídicím systémem. Jsou dva typy řízení toku:

Softwarové navázání spojení používá znaky XOn/XOff ASCII.
Hardwarové navázání spojení používá řídicí spojení RTS/CTS ve specifikacích komunikace RS-232.

Můžete vybrat jednu z následujících metod řízení toku z rozbalovacího seznamu:

param

Umožnit DTR

Zaškrtněte toto políčko pro nastavení vysokého DTR.

param

Umožnit RTS

Zaškrtněte toto políčko pro nastavení vysokého RTS.

Pokročilé nastavení portů

param

Zkouška parity

Pokud chcete, aby CIMCO Edit v7 hlásil chyby parity, pak zaškrtněte políčko Zkouška parity. Vždy, když dojde k chybě, je zadaný znak vložen do souboru v místě příjmu.

Lze zadat nestandardní znaky XOn a XOff.

param

Vlož po chybě parity

Použijte toto pole pro zadání znaku, který má být vložen do přijatého souboru, pokud dojde k chybě parity při přijímání dat ze vzdáleného stroje. Pokud je toto pole prázdné, není vložen žádný znak.

param

XOn znak

Použijte toto pole pro zadání znaku XOn. Pokud je toto pole prázdné, je použit standardní znak XOn.Pokud váš stroj vyžaduje nestandardní znak XOn, můžete ho zadat zde.

param

XOff znak

Použijte toto pole pro zadání znaku XOff. Pokud je toto pole prázdné, je použit standardní znak XOff.Pokud váš stroj vyžaduje nestandardní znak XOff, můžete ho zadat zde.

Můžete zadat znaky XOn, XOff a Vlož po chybě parity zadáním ASCII znaku, tedy zadejte $ pro získání ASCII znaku 36, nebo můžete zadat ASCII hodnotu takto \36.