Nastavení příjmu

Pro konfiguraci nastavení příjmu klikněte na Přijmout v nabídce vlevo v oknu Nastavení stroje. Dialog konfigurace příjmu je zobrazen dole:

Nastavení příjmu.

Nastavení příjmu

param

CR/LF

Použijte toto pole pro zadání znaků konců řádků.

Pokud zvolíte Automaticky, DNC se pokusí automaticky detekovat použitou kombinaci CR/LF. Pokud vzdálený stroj nepoužívá žádné standardní kombinace ASCII 13 a ASCII 10, musíte zadat příslušnou kombinaci CR/LF ručně.

Normální kombinace je ASCII 13 a po něm ASCII 10. ASCII 13 a ASCII 10 nemají znakové znázornění a musí být proto zadány jako \13 a \10.

param

Vynechat řádky obsahující znaky:

Vynechá řádky obsahující jeden nebo několik zadaných znaků. Důsledkem toho, že se zde něco zadá, je, že jakýkoliv řádek, obsahující tyto znaky nebo řetězce, bude při přijetí smazán.

param

Odstranit znaky

Vybrané znaky budou automaticky odstraněny z přijatého toku. Z rozbalovacího menu můžete zvolit Není, ASCII 0 nebo Vše pod ASCII 32, pokud se něco z toho hodí.

param

Vynechat prázdné řádky

Zaškrtněte toto políčko, pokud nemají být uloženy prázdné řádky.

param

Výchozí spouštěč

Výchozí spouštěče jsou znaky, které signalizují, že CIMCO Edit v7 má začít ukládat příchozí data. Pokud není použit žádný výchozí spouštěč a pole je proto prázdné, CIMCO Edit začne ukládat na začátku souboru.

Výchozí spouštěč je první posloupnost přijatých znaků.

param

Koncový spouštěč

Koncové spouštěče jsou znaky, které signalizují, že CIMCO Edit v7 má přestat ukládat příchozí data. Pokud nejsou použity koncové spouštěče a pole je proto prázdné, CIMCO Edit v7 bude pokračovat v ukládání až na konec souboru, kde vyprší konec časového limitu.

Koncový spouštěč je poslední posloupnost přijatých znaků.

param

Překročení času příjmu (sekundy)

Určuje časový limit po posledním znaku, který byl přijat ze vzdáleného stroje, po kterém se počítač rozhodne, že byl příjem dokončen. Pokud není zadán žádný koncový spouštěč, měli byste zde zadat hodnotu, nebo budete muset proces příjmu zastavit ručně z dialogu stav příjmu.

Pokročilé nastavení příjmu

param

Poslat XOn

Když je toto políčko zaškrtnuto, DNC odešle znak XOn, když je připraveno k příjmu dat.

param

Poslat v začátku příjmu

Zadejte řetězec, který má být odeslán do CNC, když začne operace příjmu.

Při zadávání znaků do jednoho z vstupních polí lze postupovat dvěma způsoby: Můžete zadat vlastní znaky, jako je $* pro získání ASCII znaku 36 následovaném ASCII 42, nebo můžete zadat ASCII hodnoty znaků, např. \36\42.