Vykreslení drah nástrojů

Použijte tento dialog pro konfiguraci obecného nastavení vykreslování drah nástrojů.

Pro konfiguraci nastavení Vykreslení drah nástrojů zvolte Vykreslení drah nástrojů z nabídky Typy souborů v levém oknu dialogu Nastavení Editoru, nebo klikněte na ikonu Nastavení vykreslení drah v nabídce Soubor na záložce Vykreslení drah nástrojů. Zobrazí se tento dialog:

Dialog Nastavení Vykreslení drah nástrojů.

Jsou aktivní pouze volby pro vykreslení drah nástrojů vybraného typu souborů. Všechny ostatní volby jsou vystínovány.

Nastavení vykreslení drah

param

Řídicí systém

Vyberte ze seznamu typ řídicího systému pro vykreslení drah nástrojů.

param

Nástroje

Použijte toto tlačítko pro nastavení knihovny nástroje pro vybraný typ řídicího systému. Informace o nastavení nástrojů se nachází v Nástroj.

param

Programování průměru

Zaškrtněte toto políčko pro volbu programování na průměru.

param

Střed oblouku je dán jako průměr

Zaškrtněte toto políčko pro volbu programování na průměru i pro středy oblouků (souřadnice I).

param

Vykreslit oblouky jako kružnice

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být u oblouků vykreslena úplná kružnice se stejným výchozím a koncovým bodem.

param

Zobrazit cykly

Zaškrtněte toto políčko pro vykreslování cyklů.

param

Zanedbat výměnu nástroje M6

Zaškrtněte toto políčko pro ignorování příkazu vyvolání nástroje (jako M6).

Můžete zadat příkaz vyvolání nástroje na straně nastavení Stroje.

param

Zanedbat číslo nástroje 0

Zaškrtněte toto políčko pro ignorování čísla nástroje 0. To se hodí, pokud je T0/T00/T0000 použito pro zrušení délkové korekce.

param

Povolit vykreslení 4/5-Osy

Zaškrtněte toto políčko pro aktivaci vykreslování pohybů 4/5-Osy.

param

X100 = X0.100

Když je tato volba zvolena, program bude předpokládat, že hodnota bez desetinného oddělovače je 1/1000 běžného pohybu.

param

Zakázat korekci poloměru

Zaškrtněte toto políčko pro deaktivaci korekce poloměru nástroje.

param

Použít nejkratší úhlové pohyby

Zaškrtněte toto políčko pro použití nejkratších úhlů.

Příklad: Při otáčení z 359 stupňů na 1 stupeň se simulace obvykle přemístí o 358 stupňů vzad. Když je tato volba zaškrtnuta, provede se přemístění pouze o 2 stupně.

param

Použít relativní pohyby pro U/V/W

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být U/V/W použito jako relativní pohyby.

param

Typ oblouku

Vyberte z rozbalovacího seznamu typ oblouku, který má být použit.

param

Orientace

Použijte toto pole pro zadání orientace vykreslování při soustružení.

param

Volby prostorové animace

Použijte toto pole pro volbu, zda má být prostorová animace normální nebo Nové OpenGL, trojrozměrná rozměrová vizualizace (3D frézování a soustružení) nebo dvourozměrná rozměrová simulace (2D soustružení).

Nové OpenGL je k dispozici pouze je-li podporovaná verze OpenGL rovna nebo vyšší než verze 3.3 a grafická karta je značky NVidia: GeForce, Quadro, NVS nebo ATI: Radeon, FirePro. Všechny ostatní grafické karty ve výchozím nastavení použijí "Prostorovou animaci", která podporuje OpenGL verze 1.1 nebo vyšší.

Dvourozměrná simulace je k dispozici pouze pro soustružnické podprogramy.

param

Nastavení stroje (4/5-Os)

Použijte toto pole pro zadání typu stroje.Typ stroje/geometrie je důležitá pro simulaci 5-os. Klikněte na ikonu vedle políčka pro editaci konfigurace stroje.

param

Nastavení klávesnice / myši

Vyberte mapování klávesnice ze seznamu.

param

Záměna písmen (např. 'A=WB, B=WA, I=J, J=I' )

Použijte toto pole pro namapování výchozích písmen jinému řetězci.

Příklad: Pokud CNC používá XA pro otáčení osy A, zadejte do tohoto pole A=XA.

Příklad: Pokud stroj zaměnil osy X a Y, zadejte X=Y, Y=X.