Barvy

V tomto dialogu můžete konfigurovat nastavení barev pro vybraný typ souborů.

Abyste definovali barvy, používané pro zvýraznění v určitém typu souborů, zvolte Barvy z nabídky Typy souborů vlevo v dialogu nastavení Editoru, nebo klikněte na ikonu Barvy v nabídce Typ souborů v záložce Editor. Dialog konfigurace barev je zobrazen dole.

Nastavení Barev.

Toto definované nastavení barev platí pro typ souborů "Frézování v ISO".

Nastavení barev

param

Použít pro zobrazení barvy

Aktivujte tuto volby pro použití barevného rozlišení

param

Použít barvy v bloku výběru

Zaškrtněte toto pole pro použití barevného rozlišení ve vybraném bloku. Když toto políčko není zaškrtnuto, bude použita výchozí barva pro Text v blocích.

param

Použít modální barvy

Zaškrtněte toto políčko pro použití 'modálních' barev. Když je tato volba aktivována, budou blokům, obsahujícím rychloposuvy, lineární pohyby a oblouky, přiřazeny různé barvy.

Pokud není žádná z výše uvedených voleb zaškrtnuta, bude celý NC text - včetně komentářů - zobrazen v barvě definované jako Barva textu.

param

Seznam definovaných barev

Kliknutím na tlačítko nebo dvojím kliknutím na požadovanou popisku můžete nastavit barvu vybrané položky.

param

Přiřadit barvy

Vyberte novou barvu. Výběr nové barvy provedete tak, že zvýrazníte barvu v seznamu a kliknete na toto tlačítko (můžete i dvakrát kliknout do seznamu).

param

Přidat novou barvu

Stiskněte toto tlačítko pro přidání nové barvy.Zadejte text, který novou barvu aktivuje do pole Text a zvolte požadované nastavení, které definuje, na co nová barva platí.

param

Smazat vybranou barvu

Stiskněte toto tlačítko pro odstranění vybrané barvy.

Odstranit můžete pouze nově přidané barvy.

param

Šipky nahoru / dolů

Použijte tato tlačítka pro přemístění vybrané barvy v seznamu nahoru nebo dolů.Čím výše je záznam v seznamu, tím vyšší má prioritu.

param

Text

Do tohoto pole zadejte textový řetězec, který bude napsán zadanou barvou.

param

Použít barvu na následující číslice

Když je tato volba zaškrtnuta, zadaná barva bude použita na všechny číslice po zadaném písmenu.

param

Použít barvu na následující písmena

Když je tato volba použita, zadaná barva bude použita na všechny písmena po zadaném písmenu.

param

Použít barvu na celý řádek

Zaškrtněte toto pole má-li být zvolená barva použita na celý řádek.

param

Barva písmen

Stiskněte toto tlačítko pro definování různých barev pro jednotlivá písmena. Tím se nastaví podobné barevné schéma, jako bylo výchozí v CIMCO Edit V4.

Nastavení barev platí pouze pro vybraný typ souborů.