Nastavení Editoru

Kliknutím na Editor v levém seznamu nabídky Základního nastavení zobrazíte okno Editor (viz dole). V tomto oknu můžete konfigurovat nastavení editoru.

Dialog Nastavení Editoru.

Nastavení Editoru

param

Akcelerace Klávesnice

Umožňuje rychlejší pohyb kurzoru.

param

Upozornit pokud nejde krok zpět

Když je tato volba aktivní, budete upozorněni, když se chystáte provést něco (například přečíslování velkého souboru), co nejde vzít zpět. Pokud je toto vypnuto, žádné upozornění se nezobrazí.

param

Zobrazit svislý posuvník

Aktivuje svislý posuvník.

param

Zobrazit vodorovný posuvník

Aktivuje vodorovný posuvník.

param

Zakázat Backspace na začátku řádku

Zabrání spojení řádků použitím klávesy Backspace.

param

Nahrazovat vždy od začátku programu

Jakékoliv hledání nebo nahrazování automaticky začne od začátku souboru.

param

Nahradit znaky tabulátoru mezerami

Vkládá při použití klávesy tabulátor mezery a nahradí stávající znaky tabulátoru při otevření souboru.

param

Zobrazit čísla řádků

Zaškrtněte toto pole pro zobrazení čísel řádků.

param

Zobrazit počet nahrazení

Zobrazí počet textových řetězců, které byly nahrazeny po použití funkce Nahradit vše.

param

Pohyb kurzoru mimo text

Umožňuje pohyb kurzoru do prostoru, kde aktuálně není žádný text.

param

Vyplnit znaky tabulátoru

Použijte tabulátor pro vyplnění prázdných míst ve virtuálním prostoru. (Viz Pohyb kurzoru mimo text výše.)

param

Odebrat ASCII 0

Zaškrtněte toto políčko pro odstranění ASCII 0 ze souboru. Pokud tuto volbu nezaškrtnete, jsou ASCII 0 nahrazeny s ASCII 128.

Pokud odesíláte soubory s 7 databity, ASCII 128 se změní na ASCII 0.

param

Hledat v celém rozsahu

Zaškrtněte toto pole, pokud má hledání pokračovat od začátku souboru, pokud není do konce souboru nalezena žádná shoda.

param

Vždy VELKÁ PÍSMENA

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být vložený text vždy VELKÝM PÍSMEM.

param

Pamatovat matematické hodnoty

Pamatuje poslední použité hodnoty v Jednoduchých matematických funkcích.

Blokový mód

param

Tažení bloků

Když je tato volba aktivována, můžete přetahovat jakýkoliv vybraný text do nového umístění.

param

Kopírovat řádek bez označení

Umožňuje vám kopírovat řádek u kurzoru bez jeho označení jako výběru.

param

Nepřesunovat kurzor na konec vložení

Když je tato volba zaškrtnuta, kurzor se nepřemístí na konec vloženého textu, ale zůstane na jeho začátku.

param

Označovat blok až do konce řádku

Pokud je vybrán celý řádek, pokračuje označení přes celý virtuální prostor k okraji okna.

Nastavení fontu

param

Toto políčko zobrazuje příklad vybraného fontu. Pro změnu fontu, použitého v okně editoru, klikněte na ikonu Výběr fontu napravo.