Vnější aplikace

Tato kapitola popisuje nastavení a použití externích příkazů.

Pro konfiguraci Vnějších aplikací klikněte na Vnější aplikace v levém oknu dialogu Nastavení. Zobrazí se tento dialog:

Dialog Vnější aplikace.

Vnější aplikace č. 1 - 2

param

Položka v menu

Použijte toto pole pro zadání textu v menu uvedeného v nabídce NC Funkce.

param

Umístění vnější aplikace

Použijte toto pole pro výběr aplikace, která se má spustit. Můžete kliknout na ikonu složky a vyhledat spustitelný soubor.

param

Parametry

Použijte toto pole pro zadání parametrů příkazů.K dispozici jsou následující proměnné:

Příklad: Pro provedení příkazu s parametry -g C:\NCPRG\MOULD.NC C:\NCPRG\MOULD.NEW zadejte -g $FILE $OUTFILE a pak $PATH\$FILENOEXT.NEW do pole Výstupní soubor dole.

param

Výstupní soubor ($OUTFILE)

Použijte toto pole pro zadání názvu výstupního souboru. K dispozici jsou následující proměnné:

Příklad: Pro provedení příkazu s parametry -g C:\NCPRG\MOULD.NC C:\NCPRG\MOULD.NEW zadejte $PATH\$FILENOEXT.NEW a -g $FILE $OUTFILE do pole Parametry.

Pokud není zadán žádný výstupní soubor, předpokládá se, že bude upraven vstupní soubor.