Porovnání souborů

Pro konfiguraci nastavení porovnání souborů zvolte Porovnání souborů z nabídky Typy souborů v levém oknu dialogu nastavení Editoru nebo klikněte na ikonu Nastavení porovnání souborů v nabídce Další nastavení v záložce Porovnání souborů. Dialog konfigurace porovnání souborů je zobrazen dále:

Dialog konfigurace Porovnání souborů.

Nastavení Porovnání souborů

param

Procházet rozdíly po jednotlivé řádce

Použijte tuto volbu pro procházení mezi po sobě následujícími rozdíly po jedné řádce. Je zvýrazněn pouze rozdíl na aktuálním řádku.

param

Zobrazit všechny rozdíly (bez úprav)

Zaškrtněte toto políčko pro zobrazení všech řádků s alespoň jedním rozdílem a všechny rozdíly jsou zvýrazněny současně.

param

Přejít na další rozdíl po synchronizaci

Když tuto volbu zvolíte, editor přejde na další rozdíl poté, co dva rozdíly sesynchronizujete.

param

Použít tabulátor k přepínání mezi okny

Zvolte tuto možnost, pokud chcete použít klávesu tabulátoru pro přepínání mezi dvě porovnávanými soubory. Když je tato volba zapnuta, nebudete moci vkládat žádné tabulátory do žádných souborů.

param

Označit pouze změny

Po použití této volby budou aktivovány všechny řádky s alespoň jedním rozdílem, ale bude zvýrazněn pouze rozdíl, ne celý řádek.

param

Použít rychlé označení

Po aktivaci této volby nebudou označeny jen odlišné části příkazu, ale celý příkaz, který obsahuje alespoň jeden rozdíl.

Možnosti nepřihlížení

param

Ignorovat čísla bloků

Hodnoty čísel bloků budou ignorovány, stejně jako přítomnost / absence čísel bloků (tedy je ignorována skutečnost, že v jednom souboru jsou čísla bloků a v druhém ne).

param

Ignorovat mezery

Mezery budou ignorovány. Znaky mezer jsou mezera (ASCII 32) a tabulátor (ASCII 9).

param

Ignorovat komentáře

Cokoliv uvnitř komentářů bude ignorováno. Aby to fungovalo, musíte specifikovat správný znak začátek komentáře, např. '(' a konec komentáře, např. ')' v šabloně stroje v záložce Šablony strojů.

param

Ignorovat velké/malé písmeno

Pokud je tato volba zaškrtnuta, bude velikost písmen ignorována, tedy to, zda jeden program obsahuje malá a druhý VELKÁ písmena pro stejný příkaz.

param

Ignorovat číselný formát

Úvodní a koncové nuly budou ignorovány, stejně jako doplňkové znaky '+'. Pokud je tato volba použita, 'X+14.10' tedy odpovídá 'X14.1'.

Volby tisku

param

Tisknout pouze rozdíly

Zaškrtněte toto pole, aby se tiskly pouze řádky s rozdíly mezi dvěma soubory.

Nastavení Porovnání souborů ovlivní pouze vybraný typ souborů.