Obecné barvy

Tato kapitola popisuje, jak konfigurovat nastavení obecných barev. Zde můžete nastavit své vlastní barvy simulací programů, atd. a okna CNC-Calc (pozadí, osy, kontura, atd.).

Pro konfiguraci Obecné barvy klikněte na Obecné barvy v levém oknu dialogu Nastavení. Zobrazí se tento dialog:

Dialog Obecné barvy.

Obecné barvy

Pro rychlou změnu konkrétní barvy ji vyberte ze seznamu a přejeďte s posuvníkem na požadovanou barvu.

param

Vyberte barvu

Klikněte na toto tlačítko pro výběr předdefinované barvy ze seznamu nebo vytvořte vlastní barvu.

param

Výchozí

Klikněte na toto tlačítko pro použití barvy jako výchozí na vybraný prvek.